Der er nu indgået forlig på det regionale område. Aftalen gælder for alle faggrupper og indeholder pæne lønstigninger og en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den private lønudvikling. Derudover er den betalte spisepause sikret.

”Jeg er glad for, at det nu er lykkedes at lave en løsning for alle. Vi har virkelig knoklet for at få det hele på plads, og nu har vi en aftale, der er god for både Sundhedskartellets grupper og vores andre kolleger”, siger Grete Christensen, der er formand for Sundhedskartellet.

Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent over tre år. 6,8 procent går til direkte lønstigninger, der bliver afsat 0,3 procent til en rekrutteringspulje.

Det forhadte ”privatlønsværn” bliver fjernet, hvilket betyder, at offentligt ansattes løn fremover vil følge den private lønudvikling. Der afsættes desuden en pulje på 0,35 procent til de særlige organisationsspecifikke forhandlinger.

En række forbund organiseret i LO indgik natten til onsdag et delforlig, der nu bliver samlet op i det store forlig, således at alle er dækket af samme aftale.

”Der har været lidt støj omkring processen, og det har givet noget debat, at LO valgte at lave et delforlig. Vi valgte at fortsætte lidt længere, og har nu også det på plads. Men det synes jeg ikke, at der er nogen grund til at spekulere i længere, fordi nu har alle grupper opnået et tilfredsstillende resultat. Vi har fået det vi skulle på spisepausen og hjulpet AC i mål med deres eksplicitering”, siger Grete Christensen.

Forliget indeholder desuden en række andre forbedringer.

”Vi har fået indført en lavt- og ligelønspulje og selvom midlerne er begrænsede, så bidrager vi hermed til at løfte lavtlønnede og med et lille skridt på vejen til en udligning af uligeløn mellem mænd og kvinder inden for en række kvindedominerede grupper. Det er også meget glædeligt, at parterne er enige om at videreføre og styrke den fælles indsats om et bedre psykisk arbejdsmiljø og sidst men absolut ikke mindst er det lykkedes, at afværge arbejdsgivernes krav om forringelser af seniorordningerne”, udtaler Grete Christensen.

Aftalen omfatter de generelle bestemmelser, og hver organisation skal nu forhandle de specielle bestemmelser, der udgør 0,35 procent af rammen på plads.

”Udover at vi her kan aftale konkrete lønforbedringer for Sundhedskartellets grupper, er det også ved disse forhandlinger, at arbejdsgiverne har fremsat krav om yderligere fleksibilitet på arbejdstid- og sted – de krav har arbejdsgiverne dog frafaldet, og de er derfor ikke på bordet længere”, siger Grete Christensen.

Efter de specielle forhandlinger skal hele aftalen sendes til afstemning blandt medlemmerne. I den forbindelse udsendes uddybende information fra de enkelte organisationer til medlemmerne.