I kommunerne er der stort fokus på kvalitetsudviklingen i den nære sundhed. En ny pulje på knap 11 millioner kroner, aftalt af KL og Sundhedskartellet, skal styrke den faglige viden og kvalitetsudviklingen i kommunerne.

 

Høj kvalitet i kommunernes sundhedstilbud er en helt afgørende velfærdsdagsorden for kommunerne. Udviklingen og udbygningen af det nære sundhedsvæsen kommer derfor til at stille store krav til sundhedspersonalet i kommunerne. Det kræver, at de ansattes viden og kompetencer udvikler sig i samme takt som opgaverne.

Derfor aftalte KL og Sundhedskartellet ved forårets overenskomstforhandlinger oprettelsen af en særlig pulje, som skal styrke og understøtte den udvikling. Det er første gang, en sådan pulje er aftalt ved overenskomstforhandlinger på det kommunale område. Formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive, er glad for, at parterne på den måde har vist, at overenskomstforhandlingerne kan bruges til at understøtte fælles dagsordener om udviklingen af kerneopgaven, til gavn for borgeren.

“Vi har rigtig mange fælles interesser, så det er oplagt, at vi også kan mødes om fælles løsninger – selvom bølgerne går højt i forhandlingslokalet. Begge parter er optagede af kvalitetsudvikling på det kommunale sundhedsområde, til gavn for borgeren, så jeg glæder mig over, at vi nu i fællesskab kan være med til at skubbe på den udvikling”, siger Jette Skive.

Puljen er på knap 11 millioner kroner og skal bruges på projekter, som genererer ny viden og evidens via praksisnær forskning, og udviklingsprojekter, som de sundhedsfaglige medarbejdere kan anvende i deres kontakt med borgerne. Et af puljens overordnede målsætninger er, at projekternes resultater skal kunne mærkes af både de ansatte og ikke mindst af borgerne. Det fortæller Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

“Vi skal møde borgerne med den nyeste sundhedsfaglige viden. Det er afgørende for dén kvalitet, vi kan give. I takt med, at flere – ofte komplekse, sundhedsfaglige – opgaver løses i kommunerne, stiger kravene til vores vidensniveau også. Derfor er der mere end nogensinde behov for, at vi styrker vores viden, så vi kan holde trit med udviklingen i det nære sundhedsvæsen”, siger Grete Christensen.

Ansatte i alle kommuner inden for Sundhedskartellets overenskomstområde kan søge om midler i puljen til et projekt. Rammerne for projekterne og kravene til ansøgningerne er parterne i fællesskab ved at lægge sidste hånd på. Der åbnes op for ansøgninger til puljens midler i første kvartal af 2019, og KL og Sundhedskartellet opfordrer alle interesserede til at sende en ansøgning.