Nu er det tid for Sundhedskartellets medlemmer og tillidsrepræsentanter at se frem mod næste års overenskomstforhandlinger på det regionale og det kommunale område – OK18.

Kravindsamlingen er nu sat i gang blandt alle Sundhedskartellets organisationers medlemmer. Der er deadline for indsendelse af krav til Sundhedskartellet den 29. september. Herefter starter processen med Forhandlingsudvalgets behandling af kravene, som varer frem til midten af december.

Den 6. november sender Sundhedskartellet de generelle krav, som gælder alle på det offentlige arbejdsmarked, til behandling i Forhandlingsfællesskabet. De specielle krav for Sundhedskartellets grupper sendes direkte til arbejdsgiverne på et senere tidspunkt.

Inden juleferien udveksler Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne krav til OK18.

Selve forhandlingerne starter efter nytår og varer normalt ca. to måneder, idet de forventes at være afsluttet med udgangen af februar 2018.

Opnås der forlig, skal dette til urafstemning blandt alle medlemmer i de enkelte organisationer, og forliget for OK18 på det regionale og kommunale område vil træde i kraft pr. 1. april 2018.