Reguleringsordningen har eksisteret i sin nuværende form siden slutningen af 1980’erne. Dens formål er at sikre en relativt ensartet lønudvikling mellem den offentlige sektor – henholdsvis kommuner/ regioner samt staten – på den ene side og det private arbejdsmarked på den anden side.

I tidligere tilfælde, hvor udmøntningen har været negativ, har det været praksis, at der er blevet modregnet i de generelle lønstigninger. Det er samme praksis, som Sundhedskartellet og arbejdsgiverne har aftalt ved den nuværende negative udmøntning i kommunerne og regioner.

En del af den negative udmøntning blev allerede modregnet i lønreguleringen den 1. april 2010. Resten vil blive modregnet ved lønreguleringen 1. april 2011. Med de nye oplysninger om den negative reguleringsordning, der netop er blevet offentliggjort, står det klart, at der skal der modregnes ca. 1,23 procent ved lønreguleringen 1. april 2011 i kommunerne. På sygehusene bliver regningen lidt mindre. Hertil kommer, at vi har aftalt med arbejdsgiverne at aftale ved OK-11, hvordan de engangsudgifter, som forskydningerne har medført skal håndteres.

Der er aftalt tilsvarende reguleringer for de offentligt ansatte, hvis overenskomster forhandles af KTO.