Udmøntningen af reguleringsordningen for ansatte i regioner og kommuner pr. 1. oktober 2012 er negativ og kommer til at udgøre henholdsvis -0,03 procent og -0,05 procent.

Reguleringsordningen har eksisteret i sin nuværende form siden slutningen af 1980´erne. Dens formål er at sikre en relativt ensartet lønudvikling mellem den offentlige sektor – henholdsvis kommuner/regioner samt staten – på den ene side og det private arbejdsmarked på den anden side.

I tidligere tilfælde, hvor udmøntningen har været negativ, har det været aftalt, at der er blevet modregnet i de generelle lønstigninger. Det er samme praksis, som Sundhedskartellet og arbejdsgiverne har aftalt med den nuværende negative udmøntning i kommuner og regioner. Derfor modregnes reguleringsordningen i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2012.

Konkret betyder det, at den samlede lønstigning i regionerne pr. 1. oktober 2012 bliver 0,15 procent, og i kommunerne bliver den samlede lønstigning pr. 1. oktober 2012 på 0,15 procent.

Der er aftalt tilsvarende reguleringer for de offentligt ansatte, hvis overenskomster forhandles af KTO. Der er ikke flere udmøntninger fra reguleringsordningen i denne overenskomstperiode.