Sundhedskartellet har taget højde for negativ vækst, og det ekstra udbytte af konflikten holdes ude af reguleringsordningen. Alligevel anbefaler Connie Kruckow, at ordningen bliver afskaffet.

                                           

En artikel i Information peger i dag på, at den reguleringsordning, der har eksisteret siden 1980’erne og skal sikre, at de offentligt ansattes lønefterslæb ikke bliver endnu større, i virkeligheden ikke gavner de offentligt ansatte. Artiklen, der bygger på interviews med arbejdsmarkedsforskere, fremhæver, at når væksten på det private arbejdsmarked er lav, kan de offentligt ansatte få en lavere regulering.

Sundhedskartellets formand Connie Kruckow er godt tilfreds med, at arbejdsmarkedsforskerne har fået øje på problemet:

 

Vores krav om ligeløn skal ikke lægges i hænderne på en reguleringsordning, som åbenlyst ikke er i medlemmernes interesse. Derfor stillede vi både ved overenskomstforhandlingerne i 2005 og i 2008 krav om, at reguleringsordningen skulle afskaffes. Det kom vi desværre ikke igennem med på grund af modstand fra arbejdsgiverne, siger Connie Kruckow.


Connie Kruckow undrer sig over, at både arbejdsgivere og arbejdsmarkedsforskere havde en anden holdning under konflikten:

 

Under konflikten fik vi gang på gang at vide, at reguleringsordningen sikrede de offentligt ansatte en god lønudvikling. Vi fik også at vide, at væksten i samfundet i forvejen var så stor, at vores lønkrav ville medføre en total nedsmeltning af samfundsøkonomien. Nu er forskerne tilsyneladende på linje med os i vores vurdering af reguleringsordningen, og en sen erkendelse er trods alt bedre end ingenting, siger Connie Kruckow.

 

Har taget højde for negativ vækst

 

I Sundhedskartellet følger formanden nu den uventet store økonomiske krises påvirkning af det private arbejdsmarked.


Jeg er naturligvis bekymret for, hvilken betydning, reguleringsordningen kan få. Men i Sundhedskartellet har vi taget de forholdsregler, vi kan. Vi har således i overenskomstforliget taget højde for, at udviklingen kan blive negativ i 2009. Derfor er der i Sundhedskartellets ramme på 13,3 procent indregnet et skøn på -0,13 procent i 2009. Hertil kommer, at de ekstra 0,5 procent, Sundhedskartellet opnåede ved forhandlingsresultatet i 2008 ikke er afhængige af reguleringsordningen, siger Connie Kruckow.