Personlige forhold og høj arbejdsbelastning er hovedårsagerne til, at en del af medarbejderne i regionerne vælger at arbejde på deltid. Det viser ny rapport fra Aarhus Universitet.
Størstedelen af de medarbejdere, som arbejder på deltid eller nedsat tid, har taget beslutningen på baggrund af personlige forhold, mens høj arbejdsbelastning er en anden væsentlig forklaring. Sådan lyder konklusionerne i en ny rapport fra Aarhus Universitet.

”Rapporten viser, at de medarbejdere, som arbejder på nedsat tid, gør det, fordi de har brug for rum til at sørge for, at der er styr på hjemmet, og at deres børn har det godt. Og derudover er der en markant gruppe, som på grund af et hårdt arbejdsmiljø og mange nattevagter har lidt færre timer,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Arbejdsmiljøet skal styrkes
Det omfattende forskningsprojekt om deltid på de regionale arbejdspladser er igangsat af Danske Regioner i et samarbejde med Sundhedskartellet, KTO, AC og FOA. Projektet, der er gennemført af forskere ved Aarhus Universitet, rummer en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og ledere samt en kvalitativ undersøgelse, baseret på en række interviews – også af medarbejdere og ledere.

”Det er vigtigt for os at få noget præcis viden omkring, hvorfor vores medlemmer arbejder på nedsat tid. Og selv om nogle af konklusionerne ikke kommer bag på os, så giver det os et sikkert fundament at bygge videre på, når vi skal tale med arbejdsgiverne omkring forbedringer af arbejdsvilkårene,” siger Grete Christensen.

Hun understreger, at arbejdsmiljøet skal styrkes på arbejdspladserne.

”Vi har stor fokus på at få regionerne til at sikre et sundt og velfungerende arbejdsmiljø på hospitalerne. Hvis medarbejderne får faglige udfordringer og bliver anerkendt for det store arbejde, de udfører, samt fleksibilitet i forhold til vagtplanlægning, så stiger arbejdsglæden, og det kommer alle til gode,” siger Grete Christensen.

Kvinderne tager slæbet
Formanden for Sundhedskartellet peger også på, at rapporten endnu engang slår fast, at det er kvinderne, som tager slæbet i hjemmet.

”Når kvinder arbejder på deltid, så er det jo ofte, fordi de har et fuldtidsjob i hjemmet. Så det er bestemt ikke, fordi de ligger på den lade side. Tværtimod. Problemet er bare, at det er med til at fastholde kvindernes løn på et lavere niveau end mændenes, og kvindernes pensionsopsparing bliver også markant lavere,” siger Grete Christensen og fortsætter:

”Derfor er det nødvendigt, at medarbejderne får ret til fuldtid, så der bliver skabt mere opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser af at arbejde på nedsat tid.”