I disse dage bliver magasinet ”Reform og Sundhed” uddelt til ledere og medarbejdere på landets sygehuse samt i de kommunale sundhedsforvaltninger.
 
”Reform og Sundhed” indeholder en række artikler om de ændringer, der sker på sundhedsområdet i forbindelse med strukturreformen. Erfaringer med sammenlægninger og forventninger forud for en overflytning er blot nogle af de temaer, der slås an.
 
Formålet med magasinet er at give inspiration til de personalemæssige omstillingsprocesser, der igangsættes rundt omkring i landet i forbindelse med strukturreformen. Magasinet har et særligt fokus på de omstillingsprocesser, man vil opleve, når man overflyttes fra et amtsligt sygehus til en kommunal forvaltning.
 
I magasinet er der lagt vægt på en positiv tilgang til reformen, hvor ledere og medarbejdere opfordres til at udnytte de muligheder, der ligger i omstillingsprocesserne.
 
Inden for Sundhedskartellets område vil op mod 1.000 personer blive overflyttet fra amterne til kommunerne i forbindelse med strukturreformen.
 
Magasinet ”Reform og Sundhed” udgives af Sundhedskartellet, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening i fællesskab, og er slutproduktet af et personalepolitisk projekt, der blev aftalt mellem parterne under OK-05.
 
Uddelingen af Magasinerne vil foregå gennem arbejdsgiverne, og det er tanken, at de vil blive lagt ud på frokoststuer, ved opslagstavler mv. Det er ikke planlagt, at der skal uddeles et eksemplar til alle. Magasinet er tænkt som en inspiration, der skal ligge fremme, der hvor man mødes.
 
Det er desværre ikke muligt at rekvirere ekstra eksemplarer. Der henvises i stedet for til den elektroniske udgave, der kan downloades nedenfor, eller ved at klikke her.
 
Se løsningen på krydsordet og hvem der vandt her