Sundhedskartellet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har fået udarbejdet en rapport for at opsamle og formidle de succesfulde erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler.

Formålet med rapporten er at afdække den allerede eksisterende viden om sammenhængen mellem medbestemmelse, arbejdstidens tilrettelæggelse og arbejdsmiljø med henblik på at undersøge, hvorvidt det er muligt at identificere bestemte fremgangsmåder og succesfulde erfaringer, der kan genkendes på de enkelte sygehusafdelinger, døgninstitutioner og plejehjem for personale omfattet af Sundhedskartellets område.

Download rapporten: Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø – Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler