Sundhedskartellet har i samarbejde med arbejdsgiverne (ARF, KL, Københavns og Frederiksberg Kommune) indføjet aftalen om stress i både MED-aftalen og i TR/SU-aftalen. Der står derfor nu, ”at der skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress”.
 
Aftalen indeholder også enkelte nye bestemmelser vedrørende præcisering af forskellen mellem regler og retningslinier – og en afgrænsning og præcisering af forhandlingskompetencen i MED-systemet.
 
Se hele aftalen her.