Søg om op til 100.000 kr. til et tværgående projekt

”Psykiatri

Sundhedskartellet, FOA, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner er gået sammen om at være med til at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien med projektet Psykiatri på tværs.

Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende skal have den rette og effektive hjælp. Den får de ved, at behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af fag og sektorer.

Samarbejdet på tværs kan forbedres ved at sætte det gode forløb for mennesker med psykiske lidelser i centrum. Bedre samarbejde på tværs vil skabe arbejdspladser med større arbejdsglæde og højere tilfredshed blandt de mennesker, der hver dag får hjælp i psykiatrien.

Psykiatri på tværs består af følgende elementer:

  • 5 lokale regionale/kommunale kick off-arrangementer om Psykiatri på tværs. Læs mere om kick off-arrangementerne   
  • Iværksættelse af mellem 20 og 30 lokalt forankrede projekter.  
  • Demonstrationsprojekt med afsæt i sundhedsaftalen mellem en region og de omkringliggende kommuner.    
  • Afslutningsdag, ”Psykiatriens dag” med fokus på de opnåede resultater i projekterne.  
Projektet forventes afsluttet den 1. november 2012.
  
Psykiatri på tværs skal medvirke til at udvikle psykiatrien til en arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet. Den er præget af tillid, samarbejde, god kommunikation samt koordinering og sammenhængende forløb på de enkelte arbejdspladser og mellem de forskellige sektorer og faggrupper.

Søg om op til 100.000 kr. til fælles projekter
Parterne bag projektet har afsat en pulje på 3,2 millioner kroner til projekter, der går på tværs af social- og behandlingspsykiatrien, som medarbejdere og ledere i kommuner og regioner sammen kan søge. Der kan ansøges om op til 100.000 kroner til fælles projekter, som:  

  • I sig selv er med til at øge samarbejdet på tværs af sektorer og fag i psykiatrien. 
  • Udvikler og afprøver konkrete værktøjer og metoder til samarbejde på tværs i psykiatrien.
Læs mere om Psykiatri på tværs og hent ansøgningsskema 
På personaleweb.dk/psykiatri kan du læse mere og hente ansøgningsskema.
Kontaktperson i Sundhedskartellet
Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Sundhedskartellets kontaktperson, konsulent Hans Jessen på hje@sundhedskartellet.dk eller telefon 4695 4061.