Følgende overenskomster og aftaler med H:S er nu underskrevet:
Aftale om kompetenceudvikling mellem H:S og SHK
Organisationsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-ledende personale – H:S og SHK
Organisationsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for ledende personale – H:S og SHK
Fællesoverenskomst mellem H:S og SHK
 
Du kan læse aftalerne ved at følge linket.