Sundhedskartellet har afgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriets udkast til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler.
 
Erhvervsbegrænsende aftaler er de tidligere såkaldte ”hemmelige aftaler” indgået imellem private virksomheder, hvor man har aftalt, at man ikke må ansætte hinandens medarbejdere.
 
Med lovudkastet vil arbejdsgiveren have en oplysningspligt i forhold til sine ansatte, såfremt de er omfattet af en erhvervsbegrænsende aftale.
 
Sundhedskartellet foreslår bl.a. i høringssvaret, at berørte medarbejdere bliver omfattet af en kompensationsordning i stil med den, som gælder for kundeklausuler efter funktionærlovens § 18 a. Desuden forudsætter Sundhedskartellet, at allerede ansatte først bliver omfattet af en erhvervsbegrænsende aftale efter et afgivet varsel, svarende til medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.
 
Læs hele lovforslaget
Læs Sundhedskartellets høringssvar