På KTO´s repræsentantskabsmøde den 8. februar var der fuld opbakning til, at forhandlingsudvalget varetager det videre forløb for overenskomstforhandlingerne. På repræsentantskabsmødet orienterede KTO´s formand Poul Winckler om de strandede forhandlinger. De faldt på, at arbejdsgiverne insisterede på, at der skulle foretages en yderligere udbygning af de midler, der anvendes til lokale lønforhandlinger. Arbejdsgiverne krævede en udbygning på 2,2 pct., mens KTO fastholdt, at vi ikke ville gå med til at udbygning, der var højere end de 1,5 pct., der var niveauet ved overenskomstforhandlingerne i 1999. Efter orienteringen og debat blev indstillingen til repræsentantskabet vedtaget. Den lyder: 1. At det er KTO, der varetager det videre forløb for så vidt angår de generelle løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i amter og kommuner. Heraf følger: * at det er KTO´s forhandlingsudvalg, der vurderer, om der er basis for at fremsætte nye forhandlingsforslag overfor de (amts)kommunale arbejdsgivere, * at det er KTO, der repræsenterer medlemsorganisationerne i forligsinstitutionen angående generelle vilkår, * at KTO´s forhandlingsudvalg er KTO´s delegation i forligsinstitutionen. 2. Repræsentantskabet anbefaler, at der for at sikre størst mulig styrke i en generel konfliktsituation foretages fornøden overordnet konfliktkoordinering i KTO.