Omkring 1000 tillids- og fællestillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellets 11 organisationer var idag, den 11. marts, samlet til stormøde i Tivoli Hotel og Congress Center i København for at drøfte OK 11.
  
Formanden for Sundhedskartellet, Grete Christensen, indledte mødet med en orientering om årets overenskomstforhandlinger og ikke mindst resultaterne fra forhandlingerne med regionerne og kommunerne.
   
De tillidsvalgte var samlet i kongrescentret i København for at gå i dybden med forhandlingsresultaterne og debattere OK 11.
   
Grete Christensen sagde blandt andet i sin indledende tale, at OK 11-resultatet med en afvikling af gælden for reguleringsordningen i 2011 og tæt på 3 procent i lønstigninger i 2012 afspejler den aktuelle situation med en presset samfundsøkonomi. 
   
Men hun understregede også, at man har givet arbejdsgiverne kamp til stregen, bl.a. i forhold til deres krav om en opdelt reguleringsordning, som ville have stor betydning for især ansatte i regionerne.
    
Med hensyn til ligeløn sagde Grete Christensen, at det ikke var under disse forhandlinger, at man ville tage store skridt mod ligeløn.
   
”Vi var helt klar på, at vi ikke ville finde penge i overenskomstsystemet denne gang til at rette op på vores ligelønsprojekt, men i år har vi også taget nogle skridt, hvor vi sammen med arbejdsgiverne skal se på det kønsopdelte projekt. Og jeg vil gerne understrege, at ligeløn ikke kun er et overenskomstprojekt, det er også et samfundsprojekt, der involverer Christiansborg.”
   
Til slut opfordrede hun de tillidsvalgte til at gå hjem og diskutere forliget med deres kolleger:
   
”Vi har brug for et ja til OK 11. Så vi kan få adgang til resultaterne. Og så vi kan komme videre. Der er meget andet end OK 11, som fylder hos medlemmerne lige nu. F.eks. nedskæringer og et presset arbejdsmiljø. Alt det skal vi også have kræfter til,” sagde hun og uddybede:
 
”Vi har forhandlet i en svær tid. Men vi har været realistiske og kreative, og vi har stået sammen i Sundhedskartellet. Derfor har vi fået et resultat, som Forhandlingsudvalget står inde for. Resultatet er det bedst mulige. Vi betaler gælden og får lønforbedringer næste år. Vi undgår, at medlemmerne bliver sat ned i løn. Og vi har fået resultater, som ikke giver flere penge, men som peger fremad. Derfor håber jeg, at I vil anbefale medlemmerne at stemme JA til OK11,” sagde Grete Christensen.
  
Efter stormødet den 11. marts går man blandt andet i gang med medlemsmøder og afstemningen om overenskomstresultaterne.
  
Læs Grete Christensens oplæg på TR-stormødet