Mandag rykkede Sundhedskartellet endnu tættere på en ny overenskomst, da man mødtes med regionerne og landede en samlet aftale indeholdende en pulje til faglig og professionsrettet udvikling, forbedringer for atypiske stillinger, en undersøgelse af det kønsopdelte arbejdsmarked mv.

Efter fredagens gennembrud i forhandlingerne om OK 11, fulgte Sundhedskartellet mandag op med nye aftaler hen mod et samlet resultat for OK 11.

På dagsordenen mandag var der blandt andet faglig og professionsrettet udvikling, ligestilling, ATP, arbejdstid, herunder individuel aftale om plustid, 1. maj og grundlovsdag, atypiske og særlige stillinger. Det lykkedes Sundhedskartellet at nå frem til en samlet aftale med Danske Regioners forhandlere.

”Det har været gode og konstruktive forhandlinger i dag, hvor alle har arbejdet i samme retning. Derfor er det også lykkedes os at få en god aftale, som drejer sig om alle vores specielle krav.,” siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

I aftalen ligger også, at der skal kigges nærmere på den stærke kønsopdeling på det danske arbejdsmarked, sådan som Lønkommissionen også anbefalede det i maj 2010. Danmark har i dag et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder med en kraftig overvægt af kvinder i det offentlige og mænd i det private.
”Det er glædeligt, at vi sammen skal undersøge kønsopdelingen nærmere. Der er stærkt brug for, at vi får kigget ind bag ved nogle af de mekanismer, der gør, at danske kvinder vælger det offentlige og mænd det private arbejdsmarked,” siger Grete Christensen.

En anden men vigtig del af aftalerne mandag var forbedringer af vilkårene til ansatte i atypiske stillinger som for eksempel konsulent- og forskerstillinger, og stillinger, hvor der efterspørges særlige kompetencer som f.eks. en phd. eller en særlig videreuddannelse.

På arbejdstidsområdet var det vigtigt for arbejdsgiverne at forenkle regelsættet om 1. maj og grundlovsdag, og vi blev enige om at 1. maj som udgangspunkt fremover er en hel fridag, mens grundlovsdag er en normal arbejdsdag. Betalingen for dette blev en øgning på varslingsgodtgørelsen for inddragelse af fridøgn.

Mandagens aftaler er som før afhængige af, at man til slut når frem til en samlet aftale om hele OK 11.

Hvor store lønstigninger, der skal være for OK 11 på det regionale og kommunale område denne gang, udestår stadig i forhandlingerne. Der er aftalt møder med Danske Regioner til og med den 26. februar.