Sikring af seniorordningen og ny aftale om MED-systemet. Det var de første resultater fredag i de tværgående overenskomstforhandlinger mellem bl.a. Sundhedskartellet og Danske Regioner.
 
Der var fredag aften gennembrud i overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner.

Efter flere møder i Regionernes Hus i København nåede Sundhedskartellet i de tværgående forhandlinger med AC, KTO og Danske Regioner fredag den 11. februar frem til de første resultater i dette års overenskomstforhandlinger på det regionale område.

 
Det er aftalt, at resultaterne dog er afhængige af, at man til slut når frem til en samlet aftale om OK 11.
 
To af de vigtigste resultater efter fredagens forhandlinger er en sikring af seniorordningen for de erfarne medlemmer samt forbedring af vilkårene for arbejdsmiljørepræsentanter. Desuden blev der også indgået forlig om MED-systemet.
 
”For os har det været vigtigt at fastholde senioraftalen, som tidligere har været finansieret af trepartsmidlerne, og som fremover fortsætter som en del af vores overenskomst. Vi har mange medlemmer, der gerne vil blive på arbejdet, men som måske har brug for lidt pusterum. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er muligheder for dem,” siger Grete Christensen, Sundhedskartellets topforhandler og formand.
 
Ved fredagens forhandlinger blev man også enige om at udvikle det MED-system, der er med til at sikre, at medarbejderne i regionerne har medindflydelse.
 
”Vi har fået et fornuftigt resultat. Det er godt, at vi har fået ret til tillæg for alle vores arbejdsmiljørepræsentanter, ligesom vi har for tillidsrepræsentanter,” siger Grete Christensen.
 
Sundhedskartellet forhandler videre med Danske Regioner allerede mandag. Der er planlagt møder med Danske Regioner til og med den 26. februar.
 
Tidligere på ugen blev der også forhandlet med KL. Her kom forhandlerne rundt omkring flere forskellige emner som f.eks. ligestilling, lokal løndannelse, arbejdstid og faglig og professionsrettet udvikling. Alt sammen elementer som afventer endelig forhandling den 27. februar.