Nu har ikke alene finansministeren, men også landets kommuner signaleret deres forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger. Kommunernes Landsforening (KL) forventer lønstop i 2011 og individuel fastsættelse af arbejdstiden med mulighed for op til 42 timers arbejdsuge.
 
Til Berlingske Tidende siger kommunernes chefforhandler, borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup Kommune (Kons.), at 2011 skal bruges til at bringe den kommunale lønudvikling på niveau med lønudviklingen i den private sektor og dermed afvikle det lønforspring, de kommunalt ansatte har oparbejdet i 2009 og 2010. En ny overenskomst skal sikre, at lønudviklingen i 2012 fortsat følger udviklingen på det private arbejdsmarked.
 
Sundhedskartellets formand Grete Christensen konstaterer, at arbejdsgiverne er bemærkelsesværdigt præcise – og forudsigelige – i deres udspil, men at Sundhedskartellet er i dialog med medlemmerne om de kommende forhandlinger. Sundhedskartellet har endnu ikke færdigbehandlet sine overenskomstkrav.
 
”Vi taler med vores medlemmer om, at vi er i en anden situation end i 2008, og det er jeg helt sikker på, at medlemmerne har forstået,” siger Grete Christensen, som er Sundhedskartellets politiske hovedforhandler. Hun tilføjer, at den usikre økonomiske situation betyder, at Sundhedskartellet undervejs i forhandlingsforløbet vil overveje længden på aftaleperioden.