Sundhedskartellet har indledt overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne i regioner og kommuner, og i den forbindelse er der udarbejdet en pjece (kravkatalog) med hhv. Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav.

Vores melding til arbejdsgiverne er klar: Vores medlemmer har stor værdi for patienterne og borgernes sundhed og sikkerhed. Det skal fremgå af lønsedlen. Vi stiller krav om markante lønforbedringer – og lønforskellen til det private arbejdsmarked skal mindskes. Det betyder konkret, at vi skal have mere, end det blev aftalt på det private arbejdsmarked i foråret 2007 – Sundhedskartellets medlemmer skal have større lønstigninger, end de privatansatte fik.

Men markante lønstigninger kan ikke stå alene. Derfor har Sundhedskartellet også rejst krav om, at pensionen skal forbedres og krav om et bedre arbejdsliv.

Arbejdsgivernes krav er rejst af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening hver for sig, hvilket betyder, at overenskomstforhandlingerne 2008 gennemføres separat på de to arbejdsgiverområder.

Arbejdsgivernes krav bygger på en målsætning om, at overenskomsterne og aftalerne skal forhandles inden for et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau, og de har markeret, at de kommende overenskomster og aftaler skal sikre plads til løsninger, der kan tilpasses de lokale behov og prioriteringer.

Danske Regioner har tillige rejst krav, der skal medvirke til at øge personalets tilstedeværelse på arbejdspladserne.

På trods af, at der er stor forskel på Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav, har vi dog målsætningen til fælles: Vi vil skabe attraktive arbejdspladser, der gør det muligt fremover at rekruttere nye og fastholde erfarne medarbejdere i sundhedssektoren.

Vi står langt fra hinanden, når man ser på de konkrete krav til den økonomiske ramme, lønforbedringer, penge til lokal løndannelse og arbejdstid. Det bliver svære forhandlinger, men det er vores helt klare ambition, at vi skal nå frem til et resultat, som Sundhedskartellets medlemmer kan stemme ja til.

Læs mere om kravene i pjecen (link). Sundhedskartellets medlemsorganisationer har udarbejdet tilsvarende pjecer, der er tilpasset organisationerne egne forhold. Se evt. organisationernes hjemmesider.
 
Se evt. de konkrete krav, der er udvekslet mellem Sundhedskartellet og arbejdsgiverne (Danske Regioner og KL).