Pressemeddelelse
Sundhedskartellet har den 10. oktober 2007 stillet krav til overenskomstforhandlingerne 2008 over for arbejdsgiverne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
 
Sundhedskartellets krav har fokus på følgende områder:
  • Løn
    Sundhedskartellet stiller krav om markante lønforbedringer, der afspejler en bedre værdisætning af medarbejderne i sundhedssektoren. Lønforskellen mellem Sundhedskartellets grupper og det private arbejdsmarked er alt for stor, og derfor skal den nuværende lønforskel udlignes. Det indebærer, at der allerede ved OK 08 skal skabes en lønudvikling, der er bedre end i det private.
  • Pension
    Sundhedskartellet stiller krav om en pension, der sikrer et godt økonomisk grundlag efter arbejdslivets ophør. Sundhedskartellets krav er pensionsdækning for alle ulempetillæg og en udbygning af pensionsordningen mod 18 pct.
  • Arbejdsliv
    Sundhedskartellet stiller krav om et effektivt værn om medarbejderes frihed. Medarbejderne skal have indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen via lokal forhandling af den daglige arbejdstid. Målet er, at arbejdsvilkårene forbedres, så Sundhedskartellets medlemmer kan få en fornuftig sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.
Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, markerer, at det er nødvendigt med meget synlige forbedringer for medarbejderne, hvis sundhedssektoren skal kunne fastholde de erfarne og rekruttere nye medarbejdere:
 
”Sundhedssektoren er i 11. time omkring rekruttering og fastholdelse. Et sundhedsvæsen i verdensklasse kræver, at der er nok uddannet personale til at varetage de mange opgaver. Fremover er der udsigt til, at der bliver endnu større mangel på de personalegrupper, som Sundhedskartellets organisationer repræsenterer. Derfor er der brug for en synlig indsats fra arbejdsgivernes side, så de ansattes forhold forbedres,” siger hun og tilføjer:
 
”Sundhedskartellets primære mål ved forhandlingerne er, at vores medlemmer opnår en attraktiv løn, der modsvarer deres værdi for samfundet. Det skal kombineres med en pension, som sikrer dem et godt økonomisk grundlag efter arbejdslivets ophør, og langt bedre arbejdsbetingelser, der skaber bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv. Fritiden skal ikke kun handle om at komme sig ovenpå en lang og hård arbejdsdag,” siger Connie Kruckow.
 
 
Sundhedskartellets formand kan kontaktes via kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd, Erik Harr, på 40 34 83 37.