Sundhedskartellets formand Connie Kruckow har i dag sendt en opfordring til statsminister Anders Fog Rasmussen om, at de offentligt ansattes lønefterslæb skal fjernes.

Connie Kruckow fastslår, at det er nødvendigt at værdisætte medarbejderne på social- og sundhedsområdet langt bedre end i dag. Derfor skal medarbejderne på social- og sundhedsområdet skal have samme løn som privatansatte med samme uddannelsesniveau.

Konkret indebærer Sundhedskartellets forslag en ligelønsreform, der skal udligne lønforskellen mellem den private og regionale/kommunale sektor. I praksis skal den regionale og kommunale økonomi tilføres ekstra midler svarende til mellem 0,5 og 1 % pr. år over en årrække.

Det er Connie Kruckows opfattelse, at en ligelønsreform hverken er at blande sig i overenskomstforhandlingerne eller at ødelægge den danske aftalemodel. Det er derimod et helt nødvendigt initiativ fra Folketinget, for at medarbejderne på social- og sundhedsområdet kan få ligeløn og blive værdisat i overensstemmelse med den værdi, de har for velfærdssamfundet.

Læs hele henvendelsen til Anders Fogh Rasmussen