Resultatet af urafstemning om Forligsinstitutionens mæglingsforslag af 21. marts 2002. Mæglingsforslaget af 21. marts på KTO- og FHS-området er vedtaget i sin helhed og varslede arbejdsstandsninger falder bort. Det samlede resultat er opnået ved en sammentælling af resultaterne blandt parterne i mæglingsforslaget. På arbejdsgiverside har alle overenskomstparter sagt ja til mæglingsforslaget. På arbejdstagersiden er afstemningsresultatet 51,9 pct. ja-stemmer og 48,1 pct. nej-stemmer. Det samlede resultat på arbejdstagersiden fremkommer ved 140.456 ja-stemmer afgivet ved urafstemning tillagt et beregnet antal ja-stemmer afgivet ved kompetent forsamling på 11.568, således at det samlede antal ja-stemmer er 152.024. Nej-stemmerne udgør i alt 140.755 og er sammensat af 137.515 nej-stemmer afgivet ved urafstemning og et beregnet antal nej-stemmer afgivet ved kompetent forsamling på 3.240. Stemmeprocenten på urafstemningsområdet var 45,8 pct. Afstemningsresultatet for Sundhedskartellets medlemsorganisationer. Blandt medlemsorganisationerne i Sundhedskartellet blev der afgivet 17.321 ja-stemmer (jf. tabel 1) samt 3.015 ja-stemmer afgivet ved kompetent forsamling (jf. tabel 2). Det vil sige i alt 20.336 ja-stemmer. Der blev samtidig afgivet i alt 27.419 nej-stemmer fordelt på 27.230 nej-stemmer ved urafstemning og 189 nej-stemmer ved kompetent forsamling. For medlemsorganisationerne i Sundhedskartellet var den samlede stemmeprocent på 51,5 pct. Heraf valgte 42,6 pct. at stemme ja, og 57,4 pct. at stemme nej.