Sundhedskartellet har nu modtaget følgende aftaler i underskreven stand:
Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening
På H:S området:
Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg og Aftale om tillidsrepræsentanter og medfølgende protokollater
Fra ARF:
Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse