I 2014 vurderede EU-Kommissionen, at de danske ferieregler var i strid med EU’s regler. EU slår nemlig fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man ikke som nyansat i Danmark i dag. Derfor er feriereglerne lavet om.

 Folketinget vedtog på den baggrund i januar 2018 en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie, for så vidt angår ferielovens ferierettigheder. Med samtidighedsferie menes, at ferien optjenes og afholdes sideløbende.

 Ved OK18 blev Danske Regioner og KL og Forhandlingsfællesskabet derfor enige om at implementere den nye ferielov (Lov om ferie af 30. januar 2018) således, at de lovbaserede rettigheder – herunder 1.-5. ferieuge – overgår til samtidighedsferie, mens 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse og feriegodtgørelse ud over ferielovens satser fortsat optjenes og afholdes/udbetales forskudt.

 De nye ferieaftaler træder, ligesom den nye ferielov, først i kraft den 1. september 2020.

 Der er nu udarbejdet en animationsfilm, en folder og en ferievejledning om de nye ferieregler med hhv. KL og Danske Regioner. Indholdsmæssigt er de to vejledninger stort set identiske, da regelgrundlaget med ganske få undtagelser er det samme. Disse kan tilgås fra Sundhedskartellets hjemmeside via dette link.

Begge ferievejledninger kan også hentes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

 Ligesom du kan finde ferieaftalerne på hhv. KL og Danske Regioners områder dér.