Ved overenskomstforhandlingerne sidste år indgik Sundhedskartellet (SHK) og arbejdsgiverne en tillægsaftale til helbredskontrol ved natarbejde. Imidlertid er det op til de enkelte arbejdspladser rundt omkring i landet at forhandle sig frem til en lokal aftale om helbredskontrol.   
 
Derfor har SHK udarbejdet en ny vejledning, der med fordel kan bruges som inspiration ude på arbejdspladserne, når de lokale aftaler skal indgås. Vejledningen indeholder eksempelvis en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger, der kan forsøges indarbejdet i den lokale aftale.
 
Denne vejledning bliver ikke trykt men ligger alene på nettet.
 
Dansk Sygeplejeråd har tidligere publiceret to pjecer om natarbejde. Den ene giver gode råd til nattevagten Klik her, mens den anden omhandler power napping klik her
 
Vil du se aftalen om helbredskontrol, kan du klikke her