Sundhedskartellets næstformand, Bert Asbild, som i sin egenskab af formand for dbio har bestridt næstformandsposten i Sundhedskartellet siden 2012, har valgt at fratræde arbejdsmarkedet og stiller dermed ikke op til det kommende formandsvalg i dbio. Som en naturlig følge af dette fratræder Bert samtidig sit hverv som næstformand i Sundhedskartellet. Sundhedskartellet takker Bert for hans arbejde gennem de seks år og ønsker ham al held og lykke i sit liv uden for arbejdsmarkedet.

På Sundhedskartellets forhandlingsudvalgsmøde den 9. oktober 2018 valgte man Ergoterapeutforeningens formand, Tina Nør Langager, som afløser for Bert på næstformandsposten. Vi ønsker Tina til lykke med valget og ser frem til et godt samarbejde!