Arbejdstidsaftalen mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner er nu underskrevet. Aftalen trådte i kraft med virkning fra 1.april 2011. Der er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2011 sket følgende ændringer:

·        § 4 stk. 3 Normperiode og søgnehelligdage  –  det er præciseret, at for medarbejdere på deltid nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt

·        § 9 Særlige fridage – Med virkning fra 1.4.2012 ændres de to halve fridage på hhv. 1.maj og 5.juni (Grundlovsdag) til at 1.maj bliver en hel fridag og 5.juni bliver en almindelig arbejdsdag

·        § 15 Inddragelse af fridøgn – der er sket en tekstmæssig præcisering omkring honoreringsbestemmelsen i stk. 2 – der henvises til § 14

·        § 15 Inddragelse af fridøgn – Med virkning fra 1.4.2012 hæves tillæg for inddragelse af fridøgn fra kr. 375,82 kr. pr. gang til kr. 388,55pr. gang