I en helt ny antologi fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – giver en række forskere deres bud på, hvorfor der er forskel på kvinder og mænds løn i Danmark. Antologien udkommer i dag, den 21. maj.

  

Idag udkommer antologien ”Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?” fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Gennem 11 kapitler kommer forskellige forskere og forfattere med deres bud på årsagerne til lønforskellene. De forskellige kapitler giver hver især en brik til forklaringen af lønforskellene. Det er Sundhedskartellet, som har finansieret antologien.

”Det er mit håb og forventning, at antologien vil bidrage til, at debatten om ligeløn forsætter på et oplyst og faktuelt grundlag. En række af artiklerne i antologien sætter fokus på det, som vi mener, er en af de største udfordringer for den moderne ligelønskamp, nemlig at kvinders arbejde og faglighed ikke værdsættes og honoreres på samme niveau som mænds,” udtaler Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Generelt viser flere af antologiens kapitler, at der er stærke traditioner i den måde, som arbejdsmarkedet er indrettet på, når det kommer til køn og løn.

Læs mere på SFI’s hjemmeside 

”Ligelønsantologi