Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev der indgået aftale med KL om trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Aftalen har virkning fra 1. april 2008.

Der blev aftalt en sundhedsfremmeordning, hvor SU/MED-udvalget skal fastlægge retningslinjer for kommunens sundhedsindsats Den kan f.eks. være tilbud om massage, fysioterapi, motion mv.

I trepartsaftalen blev der afsat midler til bl.a. måling af medarbejdernes trivsel hvert 3 år, sygefraværsstatistik og ret til en sygefraværssamtale ved længerevarende sygefravær

Aftalen omhandler også, at der skal være sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde samt, at ledelsen skal i sammenhæng med budgetbehandlingen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

Derudover er det aftalt, at den europæiske aftale om vold og chikane skal implementeres. Det øverste SU/MED-udvalg skal aftale retningslinjer for indsats mod vold, mobning og chikane herunder også vold og chikane fra 3. person

Se aftalen her