Den norske ligelønskommission har i dag offentliggjort rapporten Kønn og Lønn. Kommissionen kommer i rapporten med en række anbefalinger, som kan forbedre ligestillingen mellem kønnene. Særligt interessant er kommissionens forslag om et lønløft for udvalgte kvindedominerende faggrupper i den offentlige sektor i Norge. Gennemførelsen af lønløftet forudsætter, at der indgås en aftale mellem arbejdsmarkedets parter om, at lønudviklingen kan være større i den offentlige sektor end i den private. Lønløftet skal efter forslaget finansieres på den norske finanslov med 3 mia. kr.

Formanden for Sundhedskartellet har følgende kommentar: ”Det er positivt, at man i et andet nordisk land tager ligeløn alvorligt. Det understøtter Sundhedskartellets budskab om, at det ikke kan betale sig at tage en mellemlang videregående uddannelse som fx bioanalytiker eller sygeplejerske i Danmark. Det kan det heller ikke i Norge, og det har man taget konsekvensen af bl.a. ved at nedsætte en ligelønskommission.”

”Jeg forventer, at regeringen sætter yderligere penge af til de igangværende overenskomstforhandlinger og nedsætter en ligelønskommission, hvis anbefalinger kan danne grundlag for den næste overenskomstforhandling. Jeg sender rapporten til Finansministeren i morgen. Han vil finde meget inspiration her”, siger Connie Kruckow.

 
 
Læs evt. rapporten (310 sider) fra den norske ligelønskommision