Sundhedskartellet har efter påske forhandlet med både Danske Regioner og KL for at afsøge mulighederne for at nå til enighed om de udestående, der fortsat er ved OK 08. Forhandlingerne fortsatte i Forligsinstitutionen den 26. marts, uden at der dermed blev opnået enighed om et samlet resultat.

Sundhedskartellet fastholder kravet om en ramme på 15 % samt kravet om, at der skal nedsættes en ligelønskommission.

Parterne er indkaldt på ny i Forligsinstitutionen den 11. april kl. 18.00

Forligskvinden har samtidig besluttet at udsætte konflikten for Sundhedskartellets medlemsorganisationer i 2 uger. Arbejdsstandsninger kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige den 19. april fra døgnets begyndelse eller på femtedagen efter, at forhandlingerne inden for de 2 uger er blevet erklæret for afsluttet af forligskvinden uden resultat.

Se forligskvindens udsættelse