Onsdag den 12. december var Sundhedskartellet forbi regionerne for at uddybe specifikke krav for de ansatte på sundhedsområdet i forbindelse med OK13. Meldingen fra regionerne var klar – der skal være meget mere rum til ledelse og mindre til medindflydelse.

Målet er det samme, men midlerne meget forskellige. Det stod klart efter onsdag aftens indledende forhandlingsmøde om OK13 mellem regionerne og Sundhedskartellet. Målet er det samme, men midlerne meget forskellige.

Sundhedskartellets forhandlingsudvalg var forbi regionernes hus i København for at uddybe specielle krav efter fredagens tværgående møde sammen med AC, FOA og KTO, hvor de tværgående krav var blevet behandlet.

Onsdag havde regionernes hovedforhandler, Jens Stenbæk (V), også lejlighed til at fortælle mere om Danske Regioners specifikke krav i forhold til Sundhedskartellets ca. 100.000 medlemmer.
Og Jens Stenbæk fremhævede kravene om mere ledelsesrum og mindre medindflydelse som afgørende for regionerne ved disse overenskomstforhandlinger med et helt særligt fokus på arbejdstidsreglerne og den lokale løndannelse.

Sundhedskartellets formand, Grete Christensen, svarede, at hun har noteret sig regionernes fokus, at de har sat spottet på en række temaer, som ikke vil understøtte regionernes kvalitetsdagsorden – tværtimod.

”Forhåbentlig kan vi gennem disse overenskomstforhandlinger flytte fokus til de temaer, som reelt kan understøtte kvalitetsdagsordenen,” sagde hun og tilføjede:
”En for skrap, over-ivrig arbejdsgiverpolitik må ikke bremse en positiv kvalitetsdagsorden. Vi er fuldstændig enige i, at der går en lige linje mellem høj kvalitet og tilstedeværelsen af kvalificerede medarbejdere, men det skaber ikke højere kvalitet, at ledelsen får fuld fleksibilitet til at flytte rundt på medarbejdernes arbejdstid. Det skaber derimod en dårligere balance mellem arbejdsliv og privatliv,” lød det fra Grete Christensen i et svar til regionernes krav om mere ledelsesrum.
Hun understregede også, at det efter hendes mening ikke skaber højere kvalitet, når beslutninger bliver truffet hen over hovedet på medarbejdere.

”Kvalitet opstår, når medarbejderne trives og oplever sig inddraget, når arbejdsmiljøet er i orden, og når medarbejderne får den faglige udvikling, de har behov for. Sådan en kvalitetsdagsorden vil vi og Sundhedskartellets medlemmer meget gerne bidrage til – og det er i dét lys, vi fremsætter vores specielle krav til OK13,” sagde Grete Christensen.

Forhandlingerne om ny overenskomst for blandt andre sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, farmakonomer og jordemødre er i gang og fortsætter i januar. Der er indtil videre aftalt forhandlingsmøder i januar og februar.