Lovsamling om sundhed på www.sygehusansatte.dk
Nu lancerer parterne bag sygehusansatte.dk en lovsamling, der består af de centrale love på sundhedsområdet. Her findes fx sundhedsloven, sygehusloven, de love, der regulerer de enkelte faggrupper, love om patientrettigheder, forvaltning, forebyggelse og mange flere – med bekendtgørelser og vejledninger. Lovsamlingen bliver opdateret, så snart der er nyt inden for 24 timer.
 
Tag genvejen
Via de udvalgte genveje kan man hurtigt finde sundhedsloven og det regelsæt, der i fremtiden danner ramme for sundhedsvæsnet. Fx kan man finde lovgrundlaget for kommunernes opgaver i den ny sundhedslov, finde de love, der regulerer faggrupperne i sundhedsvæsenet og bekendtgørelserne for samtlige uddannelser rettet mod sundhedsområdet.
 
Søgbar i hele eller dele af samlingen
Man kan søge på fritekst – fx ”sundhedskoordinationsudvalg” – i hele samlingen eller i dele af den i de forskellige typer dokumenter. Det er også muligt via søgefunktionen at finde mere materiale end selve loven om specifikke emner, fx ”sundhedscentre”. Søger man på det, finder man bemærkningerne til loven, en procesguide til sundhedsområdet og meget mere.
 
Brugsvenlig og med brugervejledning
Undervejs i søgning og læsningen kan man tjekke referencer og links, overføre teksten til tekstbehandling og udskrive den. Opstår der problemer med at bruge lovsamlingen, er der både en brugervejledning og online hjælp at støtte sig til.
 
Parterne bag
Det er organisationerne bag Sygehusansatte – Det Kommunale Kartels Sygehusbranche, Sundhedskartellet, Foreningen af Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger – der præsenterer lovsamlingen for sygehusområdet i en let tilgængelig form. Lovsamlingen er udviklet i samarbejde med Kommune Information på baggrund af deres eksisterende system. Det er Kommune Information, der sørger for, at lovsamlingen er opdateret og komplet.
Gå direkte til lovsamlingen:
http://www.sygehusansatte.dk/index.asp?menu=90&umenu=1