Sundhedskartellet har afgivet høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udkast til lov om røgfrie miljøer.

Lovforslaget er en udmøntning af en politisk aftale af 21. november 2006 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Danske Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Formålet med lovforslaget er, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Derfor foreslås der fastsat bestemmelser for røgfri miljøer for 5 områder:

  1. arbejdspladser
  2. institutioner for børn og unge
  3. særlige arbejdspladser, fx sygehuse, plejehjem, Kriminalforsorgens institutioner og kommunale dagplejehjem.
  4. det offentlige rum, herunder kollektive transportmidler
  5. serveringssteder.

Sundhedskartellet forholder sig overordnet positivt til lovforslaget. I høringssvaret bliver der tilkendegivet, at man gerne så, at rygeforbuddet blev absolut på arbejdspladserne samt i det offentlige rum.

I høringssvaret kritiserer Sundhedskartellet, at lovforslaget definerer, at der foreligger en misligholdelse af ansættelsesforholdet, såfremt en ansat overtræder rygeforbuddet. Det er Sundhedskartellets holdning, at lovgivningsmagten skal afholde sig fra, at lovgive om, hvornår der foreligger en misligholdelse af et ansættelsesforhold. Dette kan parterne på arbejdsmarkedet udmærket klare selv, ligesom der allerede i dag foreligger en righoldig arbejdsretlig praksis for dette. Lovgivning på dette punkt er derfor unødvendig.

Læs lovforslaget

Læs Sundhedskartellets høringssvar