Den 1. oktober 2017 blev lønnen for Sundhedskartellets medlemmer i kommuner og regioner reguleret som følge af de lønstigninger, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015. Lønnen reguleres med 0,29 % i regionerne og 0,165 % i kommunerne.

Det betyder, at løntrinnene på:

  • Basisskalaen stiger med omkring 400-1.000 kr. om året.
  • A-skalaen, for dem med en kandidatuddannelse, stiger omkring 500-1.100 kr. om året.
  • Lederskalaen stiger med omkring 600-1.800 kr. årligt.

Se alle de eksakte tal i de nye løntabeller eller find dem i Sundhedskartellets lønberegner hér.

Da lønstigningerne på det regionale og kommunale område har været større end de private lønstigninger, har det såkaldte privatlønsværn udmøntet negativt. Derfor nedsættes den aftalte lønstigning på 0,80 % til de nævnte 0,29 % i regionerne og 0,165 % i kommunerne. Det er den sidste centralt aftalte lønstigning i denne overenskomstperiode. De kommende års stigninger vil blive aftalt ved overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af 2018.