Sundhedskartellets pjece om ligeløn
Som led i ligelønsarbejdet har Sundhedskartellet udarbejdet en pjece, som giver en kort indføring i nogle af de problemstillinger, som dukker op, når man diskuterer ligeløn. Pjecen er målrettet tillidsrepræsentanterne.