Hurtige spørgsmål til foredragsholder og forfatter om kvindeliv i generationer Pia Fris Laneth.

 
”Pia
 
 
Af Tine Bendixen

Ligestilling har vi ikke. Punktum. Forestillingen om at vi har det, er den største forhindring for nogensinde at få det. Vi har en ligestillingsminister, der ikke mener, man skal føre ligestillingspolitik. Det er absurd!

Siger Pia Fris Laneth, foredragsholder, forfatter til ”Lillys Danmarkshistorie” og vred over, at kvinder er så stærkt underrepræsenteret i magtcentre som politik, økonomi, erhvervsliv og medier:

Når vi bilder os ind, at vi har ligestilling, medfører det, at ingen agerer politisk eller interesserer sig for køn som andet end sex. Det bliver den enkelte kvindes egen skyld, at hun hverken har ligeløn eller bestyrelsesposter og laver mere ubetalt husarbejde hjemme end mænd. Statistisk: Når et ungt par flytter sammen, får hun en times husarbejde mere og han en times mindre om ugen. Mænd kan godt ordne vasketøj! Men det er tabu offentligt at diskutere arbejdsfordeling på hjemmefronten.

Uligeløn er ikke i orden! Basta. Kvinders livsindkomst halter. De kommer i pensionsklemme på grund af deltid og barselsorlov. Kvinder betaler for at føde og passe nye generationer, der kan tage sig af os alle, når vi bliver gamle! Selve kønsopfattelsen halter. Børn opdrages bevidstløst og gammeldags mere efter køn end personlighed. Derfor bliver 90 procent af håndværkerne mænd og 90 procent af sosu-assistenterne kvinder. Vi får ikke ligeløn, før vi har opblødt det kønsopdelte arbejdsmarked.

Offentligt ansatte skal selvfølgelig ikke have mindre i løn end private. Men hvem stemmer de kvindelige offentlige ansatte på? Lønforskellen kan ikke udlignes, når vi har skattestop!

Hvis jeg var ligestillingsminister, ville jeg øremærke barselsorlov til mænd, lave barselsfond og pensionsreform og indføre kvoter, så vi kan få ændret, at mænd vanemæssigt bliver valgt, fordi de er mænd. Kvinder udgør en enorm intelligensreserve, som vi ikke får brugt ordentligt.

 
Føljeton om ligeløn
Lønkommissionen var et resultat af strejken i 2008, og med føljetonen er fremtrædende danskere med til at holde gang i debatten om ligestilling og ligeløn. Sundhedskartellet.dk bringer føljetonen ´Lige – om lidt´ i den periode, hvor Lønkommissionen arbejder.

Tidligere i føljetonen: