”Burka-debat skaber falsk forestilling om ligestilling”

Hurtige spørgsmål til Ann-Dorte Christensen, der er professor i sociologi ved Ålborg Universitet.

 
””
Foto: Ålborg Universitet
 
Af Tine Bendixen

Sandheden er, at uligeløn og underrepræsentation af kvinder i bestyrelser og kommunalpolitik stort set ikke bedres. Men vi har en myte om ligestilling. Man gør reelt intet ved problemerne, men argumenterer bekvemt med ligestilling som et faktum. Tag burka-debatten: Sådan skaber man en falsk forestilling om ligestillede danske kvinder kontra uligestillede indvandrerkvinder. Det er et enormt paradoks.

Siger Ann-Dorte Christensen, professor i sociologi ved Ålborg Universitet og træt af, at 12 procent af landets borgmestre er kvinder, og 88 procent er mænd.

Selvfølgelig skal vi have den ligestilling. Demokrati og lighedsidealer skal da gælde både mænd og kvinder. Vi skal undgå stereotype opfattelser, der gør forskellene mellem kønnene til uligheder. Fx at mænd opfattes som hovedforsørgere, fordi de sandsynligvis tjener mest, og at kvinder opfattes som potentielt dårlig arbejdskraft, fordi de måske får børn.

Så mænd skal lovpligtigt tage barsel, for den tumpede barselsordning medfører social ulighed. Og kvinder skal styrkes i lønforhandlinger, og lønstatistikker skal være offentlige ved lov.

De offentligt ansatte kvinder halter bagefter lønmæssigt, og det er dybt problematisk. Sygeplejersker har fx skæve arbejdsbetingelser og forholdsvis høj uddannelse kombineret med lav løn, det er ikke fair. Vi skal værdsætte omsorgsfunktioner i samfundet mere. Men det gør mange mænd ikke, og vi lever i et samfund med maskulin dominans på samfundets magtmekanismer. Hvis vi skal ændre på opfattelsen af omsorgsområderne, som typisk er kvindernes, skal vi ændre hele magtstrukturen.

Hvis jeg var ligestillingsminister, ville jeg ikke nøjes med at lave pjecer og kampagner. Det hjælper ikke! Vi skal have et ligestillingsministerium. Ressourcer. Klare mål for områder med klar uligestilling. Og muligvis kvoter hvis tingene bare ikke flytter sig en meter.
 
Føljeton om ligeløn
Lønkommissionen var et resultat af strejken i 2008, og med føljetonen er fremtrædende danskere med til at holde gang i debatten om ligestilling og ligeløn. Sundhedskartellet.dk bringer føljetonen ´Lige – om lidt´ i den periode, hvor Lønkommissionen arbejder.

Tidligere i føljetonen: