Fem hurtige spørgsmål til filmproducer Vibeke Windeløv
 

”Vibeke

Af Tine Bendixen

 
 

Ligestilling har vi da ikke, ha ha. Hvordan kan du overhovedet spørge? Statistisk halter det klart med ligeløn og andelen af kvinder på ledende poster og i bestyrelser. Problemet er, at vi ikke fokuserer på det, for det løser ikke sig selv. Mændene er ikke onde, de er bare vant til at sidde med magten og tænke mænd – og sært nok i højere grad end kvinder føle, at de er Guds gave til menneskeheden… Uligheden foregår ofte på det ubevidste plan. Derfor må vi lovgive os videre.

 
Siger filmproducent Vibeke Windeløv, der også pointerer, at vi skal ændre på, at det påvirker kvinders pension og karriere negativt at få børn:

Jeg kender adskillige familier, hvor manden helst ville gå hjemme med børnene.
Men eftersom han tjener mest, bliver det kvinden, der gør det. Hvis mændene også skal ligestilles, skal vi reelt have ligeløn. Så kan både mænd og kvinder vælge frit.

Men vælger man en offentlig ansættelse, vælger man altså trygheden til og pengene fra.
Man kan ikke sammenligne offentligt og privat ansattes lønvilkår, selv om de på papiret laver det samme. Offentligt ansatte mødre kan f.eks. uproblematisk gå tidligere, tage fuld barsel osv. Det koster på karrieren i det private. Jeg kender mange privat ansatte kvinder, der sidder hjemme med en to uger gammel baby og arbejder. Det, kender jeg ingen offentligt ansatte kvinder, der gør. 

Hvis jeg var ligestillingsminister, ville jeg sige: ”Om fem år skal kvinderne have 50 procent af bestyrelsesposterne. Har I ikke selv klaret det, så lovgiver vi.” Desuden: Løn-åbenhed! For ved man ikke, hvad de andre får, er det svært at slå i bordet.

Og så må jeg gribe i egen barm
, for jeg har selv forhandlet løn med skuespillere og brugt som argument over for kvindelige skuespillere, at mandlige sælger flere billetter. For sådan er det faktisk, og det er markedet, der bestemmer. Men… der kunne jeg passende næste gang sætte mig og tænke mig om først!
Føljeton om ligeløn

Lønkommissionen var et resultat af strejken i 2008, og med føljetonen er fremtrædende danskere med til at holde gang i debatten om ligestilling og ligeløn. Sundhedskartellet.dk bringer føljetonen ´Lige – om lidt´ i den periode, hvor Lønkommissionen arbejder.

Tidligere i føljetonen: