Fem hurtige spørgsmål til journalist og leder af netværket Women On their Way, Susanne Hoeck.

”Susanne

Af Tine Bendixen

Jeg har endnu ikke oplevet en ligestillingsminister, der var stolt af at være det. Sådan får man ikke et samfund til at engagere sig. Hvis jeg var ligestillingsminister, ville jeg hurtigst muligt ændre postens image. Der er et kæmpe udviklingspotentiale i den post. Den dag en mand endelig blev ligestillingsminister, ville han straks gøre posten til et prestigeområde!

Siger Susanne Hoeck, journalist og leder af WOW – Women On their Way. Hun nægter at være eksponent for den selvopfyldende profeti om, at ”det er så svært at være kvinde”.  

Jeg ville jeg ønske, at mange flere kvinder var stolte af at være kvinder. Fordi det er successkabende at vise autencitet. Desværre siger mange kvinder: ”Jeg vil ikke foretrækkes, fordi jeg er kvinde”. Det er ødelæggende. For dermed nedgør vi vores eget køn!

Fordommene florerer mest blandt dem + 40. I den yngre generation har jeg heldigvis svært ved at finde mænd, der ikke har lyst til et rigt familieliv med børn. Derfor: Barsel til mænd som en rettighed. En nem løsning er, at kvindens og mandens virksomheder betaler halvdelen hver lige meget hvem, der tager barslen.

At der er forskel på lønningerne i det offentlige og det private og at det offentlige historisk har været lavtlønsområde er da ikke okay. Men samtidig: Den tryghed, du får som offentligt ansat, er guld. Pensionen ruller ind på kontoen. Du kan ikke bare fyres. Så det er noget for noget. Og valget er dit eget.

Men hvorfor kvinder skal have mindre i løn for samme indsats end mænd er der ingen fornuftig forklaring på. Kvinderne må kræve det, de er værd. Jeg er imod særlige nursende kurser for kvinder i at blive ledere og bestyrelsesmedlemmer, for de har allerede kompetencerne. Men lønforhandlingskurser: Ja tak. For lønforhandling er et spil – som mænd gerne vil vinde. Jeg har lært det spil, så det kan alle kvinder lære.

Føljeton om ligeløn
Lønkommissionen var et resultat af strejken i 2008, og med føljetonen er fremtrædende danskere med til at holde gang i debatten om ligestilling og ligeløn. Sundhedskartellet.dk bringer føljetonen ´Lige – om lidt´ i den periode, hvor Lønkommissionen arbejder.

Tidligere i føljetonen: