Det er sexet at være en god far

Fem hurtige spørgsmål til Camilla Lindemann, chefredaktør for kvindebladene IN og Femina og magasinet Psykologi.
 
 
 ””
Foto: Steen Evald
 
Af Tine Bendixen

Det er meget sexet at være en god far i dag. Machomanden er ude! Så jeg håber, vi når derhen, hvor ansvaret for børn og hjem er begges. Hvor mændene i stigende grad opdager glæden ved at fylde i børnenes liv. Og hvor mine kontrollerende medsøstre evner at slippe lidt. Børn har godt af maskulinitet. Men total ligestilling får vi aldrig. Kvinder føder børn og har trang til at bygge rede. Mænd føder ikke børn og har svært ved at tage barselsorlov. Det handler ikke bare om arbejdsmarked, men også om biologi.

Siger Camilla Lindemann, chefredaktør for kvindebladene IN og Femina og magasinet Psykologi. Og kvote-ambivalent:

Jeg ville selv hade at blive valgt på grund af mit køn. En kvoteperiode kunne måske forsøges. Men den lave andel af kvinder i bestyrelser og topledelse handler også om, at de bare prioriterer andet end karriere.

Men selvfølgelig skal der være lige løn for samme arbejde. Det er der stadig ikke, for kvinder har ikke så mange års træning i at sælge sig selv. De siger: ”Hvis du synes, 1.200 kr. er godt nok til mig, tager jeg det”. Så kvinder må i træning. Hos mænd.

Det er også urimeligt, at vi ikke betaler offentligt ansatte som fx sygeplejersker og politibetjente særlig godt. De gør et stort arbejde og skal ikke længere bøde for, at de har sikkerhed i ansættelsen, for dér er det private arbejdsmarked kommet godt med. Men vil jeg betale mere i skat? Nej! Så mit forslag er at omlægge de midler, der er.

Jeg ville ønske, vi slet ikke havde brug for en ligestillingsminister. At vi havde erkendt, at der er forskel på kønnene og havde indarbejdet det i samfunds-indretningen. Vi skal ikke være robotagtigt lige. At vi er forskellige er i sig selv meget dejligt, så længe det ene køn ikke skal være det andet underdanigt. I fremtiden bør der være – ligeværdigt – plads til mænd og kvinder og deres biologiske forskelle.  

Føljeton om ligeløn
Lønkommissionen var et resultat af strejken i 2008, og med føljetonen er fremtrædende danskere med til at holde gang i debatten om ligestilling og ligeløn. Sundhedskartellet.dk bringer føljetonen ´Lige – om lidt´ i den periode, hvor Lønkommissionen arbejder.

Tidligere i føljetonen: