Så er lederoverenskomsten med Danske Regioner blevet færdigredigeret og underskrevet.

De vigtigste ændringer er pr. 1. april 2009:

– Ændring af lønskalaen og forhøjelse af L1-L10 således, at de lavest lønnede ledere får en lønfremgang

– Lønstigning for særlige grupper:

  o Ledende ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere og kostfaglige ledere, der er indplaceret på det
     nuværende L1, oprykkes til det nye L3
  o Alle ledere, som er indplaceret på L5 eller L6, hæves til L7
  o Mindste-grundlønnen hæves, så den følger disse ændringer

– Ny lønindplacering for kostfaglige ledere og ledende farmakoner.

Desuden er der aftalt bla. en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse i 2010.

Endelig er det aftalt, at en arbejdsgruppe – nedsat af SHK og Danske Regioner – skal kortlægge ledelsesforholdene ved en interviewundersøgelse af 7 sygehusledelser.

 
Du kan se lederoverenskomsten her