Regeringens kvalitetsreform indeholder mange gode forslag. Desværre har den også en række mangler, konstaterer Sundhedskartellets formand Connie Kruckow.

Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd har i fællesskab foreslået regeringen 7 fikspunkter for fremtidens sundhedsvæsen. Kvalitetsreformen indeholder en række af forslagene, bl.a. når det handler om at investere i nye sygehuse, skabe større sammenhæng for patienterne og sikre en øget indsats for de kronisk syge.

Alvorlige mangler
Men der er også alvorlige mangler i Kvalitetsreformen. Sundhedskartellets formand hæfter sig ved, at regeringen helt har fravalgt et af de vigtigste redskaber, når det handler om at tiltrække flere medarbejdere til sundhedsvæsenet:

”Jeg synes, det er useriøst, at når regeringen tror, at den kan tiltrække flere offentlige ansatte uden at snakke løn. På kort sigt er der behov for et markant løft af lønnen ved de kommende overenskomstforhandlinger. Der er også brug for en lønkommission, så vi får en langsigtet lønudvikling, der sikrer, at sundhedsvæsenet ikke mangler medarbejdere”, siger Connie Kruckow.

Sundhedskartellet har opfordret regeringen til at gennemføre en ligelønsreform, men finansministeren har svaret, at arbejdsmarkedets parter selv må løse opgaven. Det er ikke tilfredsstillende, fastslår Sundhedskartellets formand. Store reformer kræver, at Folketinget sætter sig i spidsen.

Fokus på arbejdsdelingen
Der er også behov for at se på arbejdsdelingen mellem faggrupperne, hvis vi skal sikre høj kvalitet i diagnostik, behandling, sygepleje og genoptræning.

”Derfor er Sundhedskartellet tilfreds med, at regeringen vil gennemføre vores forslag om at nedsætte en task force, der skal se på arbejdsdelingen mellem faggrupperne. Men en task force kan risikere at ende som en syltekrukke, hvis der ikke er politisk vilje til at ændre på de formelle rammer for arbejdsdelingen i sundhedsvæsenet”, siger Connie Kruckow, formand for Sundhedskartellet.

Task forcen skal bl.a. se på spørgsmålet om autorisation. Ifølge Connie Kruckow skal der i den forbindelse arbejdes for, at flere af kartellets faggrupper får autorisation, og at et udvidet virksomhedsområde – f.eks. på baggrund af en specialuddannelse – følges af en udvidet autorisation.

 

Se Sundhedskartellets oplæg fra juni 2007: Kvalitetsreform: Syv fikspunkter for fremtidens sundhedsvæsen