Torsdag den 8. februar holdt regeringen det tredje temamøde om kvalitetsreformen. Blandt deltagerne var Sundhedskartellets formand Connie Kruckow.

I en kommentar siger Connie Kruckow, at det er nødvendigt, at der kommer større åbenhed om kvaliteten på sygehusene og det kommunale sundhedsvæsen, både af hensyn til patienterne og sundhedspersonalet. Men det er afgørende, at der er tale om kvalitetsmål, der både er fagligt relevante og dækkende, pointerer hun:

”Kliniske indikatorer er meget væsentlige for kvaliteten. Men de kan ikke stå alene. Det er også vigtigt at sætte fokus på forhold som f.eks. sundhedspersonernes efteruddannelse, normeringerne og arbejdsmiljøet. De forhold har stor betydning for både kvalitet og patientsikkerhed,” siger Connie Kruckow.

Regeringen er sammen med Danske Regioner og KL ved at udarbejde et kodeks med principper for, hvad god offentlig service er. Et første udkast bliver præsenteret på det sidste temamøde om kvalitetsreformen.

”Jeg synes, det rammer ved siden af at tale om et kodeks for offentlig service. I sundhedsvæsenet handler det om faglighed, kvalitet og sundhedstilbud – ikke om service,” fastslår Connie Kruckow.

Hun undrer sig også over, at de faglige organisationer ikke er blevet indbudt til arbejdet med kodekset. Det er for snævert kun at lade arbejdsgiverne deltage i arbejdet, påpeger Sundhedskartellets formand.