Sundhedskartellets formand Connie Kruckow har i dag deltaget på regeringens 2. temamøde om Kvalitetsreformen. Temaet for mødet var ”Sammenhængende service med respekt for borgerne”.
 Connie Kruckow fastslår, at det er et meget væsentligt indsatsområde for sundhedsvæsenet at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene:
 ”Sygehusene bliver mere og mere specialiserede, og i fremtiden skal kommunerne løse mere komplekse sundhedsopgaver. Derfor er det utrolig vigtigt at sætte fokus på at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene. Helt konkret foreslår Sundhedskartellet, at udsatte patienter med komplekse forløb skal have ret til en forløbskoordinator. Ældre, medicinske patienter og kræftpatienter er nogle af dem, der har brug for en forløbskoordinator for at få patientforløbet til at hænge sammen,” siger Connie Kruckow.
 Forløbskoordinatoren skal dække hele sundhedsvæsenet – fra borgerens eget hjem via almen praksis til sygehus og hjem igen til bl.a. genoptræning og hjemmesygepleje.
 
Sundhedskartellets formand fastslår, at der er store krav til de kompetencer, en forløbskoordinator skal have. Kliniske generalistkompetencer og uddannelse i mellemmenneskelige relationer er afgørende. Derfor skal forløbskoordinatorer være sundhedsprofessionelle, der både har stærk kernefaglighed og tværfaglige kompetencer.