Foto: Philip Davali

Forligsmand Mette Christensen besluttede sent onsdag aften at udsætte de varslede konflikter med 14 dage. Forhandlingerne fortsætter i Forligsinstitutionen hen over påsken.

Strejken på det offentlige arbejdsmarked kan nu tidligst starte d. 22. april og den omfattende lockout, som arbejdsgiverne har varslet mod ca. 440.000 offentligt ansatte, kan tidligst starte d. 28. april. Det står klart efter forligsmand Mette Christensen i dag benyttede sig af forligsmandslovens mulighed for at udsætte konflikten med 14 dage – til start på 5. dagen herefter. Konflikten kan dog bryde ud tidligere, hvis forligsmanden, inden de to ugers udsættelse er gået, vurderer, at forhandlingsmulighederne er udtømte. Så kan konflikten starte med 5 dages varsel.

Der har været forhandlet i Forligsinstitutionen hele dagen (onsdag) på det statslige område mellem de statslige ansatte i CFU og innovationsminister Sophie Løhde (V). Forhandlingerne blev afbrudt sent på aftenen uden et resultat. Forligsmanden har tilsagt forhandlerne på det kommunale område til at genoptage forhandlingerne nu på lørdag d. 31. marts, og altså samtidig udsat konflikten med 14 dage.

”Vi må konstatere, at forhandlingerne er kommet et skridt videre i dag på det statslige område, men altså ikke nok til at lande en aftale. Og nu er vi så indkaldt i den kommunale delegation til på lørdag. Jeg kan ikke vurdere, om det betyder større sandsynlighed for at finde en løsning, men vi er stadig indstillede på at lave en forhandlingsløsning. Og nu har vi fået 14 dage mere at forhandle i, siger formanden for Sundhedskartellet, Grete Christensen, som er med i den kommunale forhandlingsdelegation og forhandlingsleder på det regionale område.