LaSF konflikt på privatområdet
 
De privatpraktiserende statsautoriserede fodterapeuter har forhandlet ny overenskomst med Sygesikringen, men parterne kunne ikke blive enige og de privatpraktiserende fodterapeuter er gået i konflikt.
 
Sundhedskartellet støtter op om Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter (LaSF) og de medlemmer, der er i konflikt.
 
Fodterapeuterne har overfor arbejdsgiverne rejst krav om honorarforhøjelser bl.a. for at bevare købekraften og følge med den lønudvikling, der er i samfundet.
 
Sygesikringen har rejst krav om, at alle private fodklinikker indfører IT. – Det er i sig selv et fornuftigt krav. Det vil forøge driftsomkostningerne i fodklinikkerne med 6,6%. Sygesikringen har tilbudt fodterapeuterne 6,3% i honorarforhøjelse. Honorarforhøjelsen modsvarer altså ikke merudgifterne ved drift af IT i klinikkerne.
 
Det vil i sidste ende betyde, at de statsautoriserede fodterapeuter både skal gå ned i løn og at patienterne skal betale mere pr. fodbehandling.
 
Det finder Sundhedskartellet urimeligt – og bakker derfor op om LaSF´ konflikt.