Sundhedskartellets og Danske Regioner afholder konferencer om lønmodel og lokal løndannelse.
Konferencerne foregår:
Konferencerne henvender sig til tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere i løn- og personalefunktioner. Formålet er at fremme forståelsen af Sundhedskartellets lønmodel. Samtidig er det målet at inspirere deltagerne til at bruge lønmodellen og den lokale løndannelse i et samspil med den lokale løn- og personalepolitik.
Tilmelding foregår via www.COK.dk