Mandag den 18. juni afholdt Sundhedskartellet og CVU-Rektorkollegiets Fagudvalg for Sundhedsuddannelser en konference om fremtidens sundhedsuddannelser. Der deltog knap 400 på konferencen, og nedenfor kan du se overhead og resumé af de inspirerende oplæg fra konferencens program.
  • Kvaliteten i den kliniske undervisning – overhead og opsamling fra workshop
  • Videnproduktion og forskningstilknytning – overhead og opsamling fra workshop
  • Flerfaglighed og professionsfaglighed – oplæg og opsamling fra workshop
  • Grunduddannelse vs. efter- og videreuddannelse –opsamling fra workshop