Nedenstående tekst er en fælles pressemeddelelse fra KL, DR, KTO og Sundhedskartellet. Du kan downloade pressemeddelelsen som pdf.
 
De ansatte i kommunerne og regionerne sættes ikke ned i løn pr. 1. oktober 2010. Til gengæld får de en mindre lønstigning 1. april 2010 end oprindelig aftalt. Det er resultatet af aftaler indgået mellem KL, RLTN, KTO og Sundhedskartellet, som er de centrale forhandlingsparter på det kommunale og det regionale arbejdsmarked.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte parterne, at lønningerne til kommunalt ansatte skulle stige 0,5 % den 1. april 2010. Tilsvarende skulle lønningerne til de regionalt ansatte stige 0,32 % på KTO-området og 0,37 % på Sundhedskartellets område.

Parterne aftalte samtidig, at lønudviklingen via den såkaldte reguleringsordning skal følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Som følge af den økonomiske krise er der i 2009 sket en kraftig opbremsning i den private lønudvikling, mens den kommunale og den regionale lønudvikling fortsat har været relativ høj. For at følge den private lønudvikling var der derfor udsigt til, at de kommunalt og de regionalt ansatte skulle sættes ned i løn 1. oktober 2010. Med de indgåede aftaler bliver det ikke tilfældet.
Da det endelige omfang af reguleringen pr. 1. oktober 2010 endnu ikke kendes, er det aftalt, at den resterende del hentes ved overenskomstforhandlingerne pr. 1. april 2011.
”En reel lønnedgang ville være et dårligt signal til de kommunalt ansatte, som alle gør et stort og dygtigt stykke arbejde”, siger formand for KL’s Løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler, der er borgmester i Høje Taastrup. ”Derfor er vi meget glade for at have fundet en løsning, som både er økonomisk forsvarlig, og som forhindrer, at nogen går ned i løn.”
”Vi har imødekommet et ønske om at søge en fælles løsning med henblik på at undgå, at de ansatte sættes ned i løn til næste efterår. Men regningen skal jo betales, og jeg synes, aftalen er et udmærket resultat, der bl.a. holder sig inden for regionernes budgetter i 2010”, siger formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Kristian Ebbensgaard.
Anders Bondo Christensen, formanden for forhandlingsfællesskabet KTO, er enig: ”Vi har lagt vægt på at undgå, at de ansatte i kommunerne og regionerne skulle opleve at få mindre i løn, end de gjorde måneden før. Det har vi opnået med disse aftaler, som dog naturligvis også får betydning for OK-11 resultatet, idet der også vil restere en regning til betaling pr. 1. april 2011. Samtidig har vi med aftalerne vist, at vi er en ansvarlig aftalepart, der også bidrager til at finde løsninger på økonomisk vanskelige spørgsmål.”
”Det afgørende for os har været at undgå en lønnedgang for vores medlemmer. Derfor har vi i Sundhedskartellet indgået i et konstruktivt samarbejde med såvel KTO som arbejdsgiverne på det regionale og det kommunale område og har opnået en fornuftig løsning på en svær situation”, udtaler Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Kontaktpersoner:

 
Sundhedskartellet
Mads Krøll Christensen, pressechef. Telefon: 46 95 41 14 / 29 43 84 25, e-mail: mkc@dsr.dk

KL
Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg. Telefon: 43 59 18 45, e-mail borgmester@htk.dk.
Direktør Sine Sunesen, KL. Telefon: 33 70 33 92 / 21 15 15 04, e-mail: sis@kl.dk

Danske Regioner
Kristian Ebbensgaard, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Telefon: 40 13 40 31, e-mail: ke@regionsjaelland.dk.
Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør. Telefon 35 29 82 35 / 40 30 57 88, e-mail: sif@regioner.dk

KTO
Anders Bondo Christensen, formand for KTO. Telefon: 23 43 42 05, e-mail: abc@dlf.org.
Helle Basse, sekretariatschef. Telefon 33 47 06 11, e-mail: hkb@kto.dk